Sesja Rady Miejskiej Mielec 28.11.2017 r.

1.     Uchwały w sprawie taryfy przewozowej MKS-u 

 W roku 2016 miasto wydało spore pieniądze na opracowanie „optymalizacji oferty przewozowej w komunikacji miejskiej w Mielcu”. W ramach tego opracowania zbadano napełnienia pojazdów MKS na poszczególnych liniach i kursach. Z dokumentu wynika, że napełnienie pojazdów MKS w przeliczeniu na kursy i wozokilometry należy do najniższych w Polsce, jednocześnie Mielec staje miastem zatłoczonym, pełnym samochodów osobowych szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Wg. autorów w/w opracowania aby te tendencji zmienić i zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej należy wprowadzić daleko idące zmiany w taryfie przewozowej i w sieci połączeń oraz układu linii komunikacyjnych. Te dwa działania jednocześnie powinny dać pozytywny efekt. Celem nadrzędnym samorządu Mielca powinno być  zwiększenie ilości pasażerów w miejskich autobusach. Kolejne działania jakie należy podjąć to rozmowy i współpraca z przedsiębiorcami ze SSE Euro – Park Mielec i Parku Technologicznego Wojsław w sprawie „linii zakładowych”. Niezbędna jest też solidna promocja wśród mieszkańców nowych propozycji taryfy.

Niestety zaproponowane przez Prezydenta uchwały pokazywały tylko obniżkę cen biletów bez propozycji zmian linii i częstotliwości kursów co nie dawało szansy osiągniecia planowanych celów oraz wyliczenia skutków dla Budżetu Miasta tych zmian. Temat powróci ponownie pod obrady Rady Miejskiej.

 

2.     Ustalenie stawek podatków na 2018 rok.

 Rada Miejska zwiększyła podatek od nieruchomości (grunty, budynki) do maksymalnych, możliwych wysokości dla firm w zakresie produkcji arkuszy fornirowych i płyt wykonywanych na bazie drewna, produkcji pozostałych mebli, produkcji dla budownictwa z tworzyw sztucznych. Propozycje Prezydenta obejmowały ponadto wzrost podatków od gruntów i budynków dla działalności gospodarczej do poziomu średnich stawek w województwie podkarpackim.

Na tle planowanych inwestycji i rosnących kosztów pracy oraz braku inflacyjnych zmian wysokości podatków od 2013 roku propozycja ta dawała dodatkowy roczny dochód dla budżetu, jednak nie znalazła zrozumienia u większości radnych.

Pozostałe stawki podatków i innych obciążeń na rzecz Gminy pozostały na niezmienionym poziomie.

 

3.     Podniesienie kwoty na sfinansowanie budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 Drugi przetarg na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej jest korzystniejszy cenowo od poprzedniego ale najtańsza oferta opiewa na kwotę 20 441 369 zł. W budżecie miasta było zarezerwowane 2,0 mln zł mniej. Na Sesji Prezydent złożył projekt uchwały o zwiększenie kwoty do wysokości wynikającej z propozycji przetargowej.

Pozytywna decyzja o podwyższeniu środków wydawała się oczywista bo przecież od trzech lat wszyscy radni deklarują ze najważniejsze dla miasta inwestycje to: biblioteka, hala sportowa, wiadukt nad ulicą Sienkiewicza. Niestety z niezrozumiałych dla nas, klubu radnych Nasz Mielec, radni Prawa i Sprawiedliwości mający większość zdecydowali, że na razie nie będzie zwiększenia kwoty a tym samym rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia budowy. Głosami 8 za zwiększeniem 12 przeciw nie ma decyzji o podpisaniu umowy z wykonawcą.

Radni PiS swoje stanowisko o odłożeniu  decyzji uzasadniali chęcią sprawdzenia wysokości ofert na budowę hali sportowej.

Karkołomna strategia,  bo trudno sobie wyobrazić że zbyt wysoka oferta na budowę hali od oczekiwanej spowoduje rezygnacje z budowy Miejskiej Biblioteki. Zrezygnować może niestety oferent bo będzie miał coraz mniej czasu na realizacje inwestycji.

W związku zaistniałą sytuacją stanowisko w imieniu klubu Nasz Mielec przedstawił Bogdan Bieniek „Myślę, że jest czas na to, by rozstrzygnąć przetarg na bibliotekę. Mamy 6 mln dofinansowania, 14 mln musimy znaleźć. Ale powinniśmy realizować tę inwestycję”

bibliotekastarajpg