Sesja Rady Miejskiej 20.10.2017 r.

Porządek obrad:

1.   Przyjęcie ślubowania przez nową radną. 

2.   Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3.   Zmiany w Budżecie Miasta na 2017 r.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

5.   Uchwała w sprawie wspierania sportu.

Ad.1 Nasza koleżanka Jolanta Wolska ze Stowarzyszenia „Nasz Mielec” złożyła ślubowanie i została radną Rady Miejskiej w Mielcu. Będzie pracować w Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz w Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej.

Ad.2 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Mielca pokazuje na najbliższe lata efekty wyścigu Prezydenta i Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w ilości zapisanych inwestycji do budżetu 2016 i 2017 roku. Od długiego czasu radni klubu „Nasz Mielec” apelowali o nie zadłużanie miasta. Brak myśli przewodniej kierunków rozwoju miasta, gradacji ważności zadań, wpisywanie po kilka zadań do okręgów wyborczych poszczególnych radnych mających większość, brak oszczędności w wydatkach bieżących spowodowały skonsumowanie nadwyżki finansowej, jeszcze z poprzedniej kadencji tj. do 2014 r. a przeznaczonej na budowę hali sportowo-widowiskowej i biblioteki.

Prognozowana sytuacja finansowa Mielca na najbliższe lata:

a. 2017r.     strata 43,7 mln zł pokrycie – nadwyżka z lat ubiegłych: 30,3 mln zł i obligacje 13,0 mln zł

b. 2018r.    strata  83,8 mln zł pokrycie – kredyt i obligacje

c. 2019r.   strata 66,3 mln zł pokrycie - kredyt i obligacje

Koszty obsługi zadłużenia – odsetki dla banków

2018 r. - 5,8 mln zł; 2019 r. - 8,8 mln zł; 2020 r. - 8,2 mln zł; 2021 r. – 8,1 mln zł; 2020 r. - 8,0 mln zł; 2023 r. – 7,8 mln zł; 2024 r. – 7,3 mln zł; 2025 r. – 6,9 mln zł; 2026 r. – 6,5 mln zł…….2040 r. – 1,1 mln zł

Radny Naszego Mielca Bogdan Bieniek zaproponował spotkanie Prezydenta i przedstawicieli wszystkich Klubów Rady Miejskiej i przeanalizowanie niewykonanych na 2017 rok oraz innych wieloletnich zadań w celu wykreślenia lub przeniesienia w przyszłość najmniej pilnych inwestycji. Pozwoli to zmniejszyć deficyt i zrealizować najważniejsze zadania. Przewodniczący Rady zobowiązał się do zorganizowania takiego spotkania.

Ad. 3 i 4 Zmiany w Budżecie i emisja obligacji.

Zmiany w budżecie to korekty finansowe zadań przeniesionych na 2018 r. Zgoda na obligacje które pokryją 13,0 mln deficytu uzyskana został głosami radnych Klubu PiS. Radni Klubu Nasz Mielec głosowanie: 3 - przeciw, 3- wstrzymało się od głosowania.

Ad. 5 Uchwała w sprawie wspierania sportu.

Autorzy – Klub PiS. Uchwała o wspieraniu sportu został uchwalona w 2011 roku przez ówczesną Radę. Zawierała cele wspierania sportu oraz formy tzn.: dotacje dla klubów, stypendia dla zawodników i granty konkursowe na zadania. Uchwała PiS unieważniła obowiązującą uchwałę i dodatkowo wprowadziła podział na dyscypliny kluczowe zaliczając do nich piłkę nożna i piłkę ręczną. Niestety wniosek aby dołączyć do nich piłkę siatkową kobiet nie uzyskał poparcia klubu PIS. Wg. uchwały kluby kluczowe mogą uzyskać dotacje do 1 mln zł a pozostałe w sumie do 500,0 tyś zł. Niestety wg. Prezydenta i opinii Urzędu Ochrony Konkurencji uchwała ta jest niewykonalna, ponieważ łamie prawo o zakazie pomocy publicznej wybranych podmiotom. Klub radnych „Nasz Mielec” popierał i będzie popierał wspieranie sportu jednak wstrzymał się od głosu ze względu na fakt, że dotychczas obowiązujące uchwały pozwalały na lepsze zasady wspierania klubów.

jolantawolskalubowanie2jpg
20170929sesja3jpg