Stowarzyszenie  NASZ MIELEC

gallery/naszmielec
gallery/bieniek

Bogdan Bieniek - Przewodniczący­

 

żonaty, dwóch synów, wykształcenie wyższe – ekonomiczne.  

 

Od 1981r pracował w WSK PZL-Mielec. W latach  1993r do 1996r pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych Wytwórni Pojazdów „Melex” a w latach 1996-1998 był wiceprezesem ds. ekonomicznych Zakładu Narzędziowego PZL-Mielec. Od roku 1999 nieprzerwanie do 2014 r był zastępcą Prezydenta Miasta, odpowiadał za sprawy społeczne,  nadzorując oświatę, pomoc społeczną, żłobki, przedszkola, kulturę i sport.
Równolegle do pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu  społeczno- gospodarczym miasta. W 1990 roku został radnym Rady Miejskiej Mielca i  od tego czasu nieprzerwanie  pracuje na rzecz samorządu  miasta.
Bezpartyjny. Od trzech kadencji Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Samorządowego  „NASZ MIELEC”

Zarząd

gallery/bryła

Andrzej Bryła - Skarbnik

 

żonaty - żona Ewa uczy języka polskiego. Jest rodowitym mielczaninem, ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej oraz studia podyplomowe z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 

Ponad 30 lat związany jest zawodowo z mielecką oświatą – kierując kolejno:  Szkołą Podstawową nr 11, Gimnazjum nr 4 oraz Zespołem Szkół nr 2 w Mielcu uczył i wychowywał mielecką młodzież. Jako samorządowiec od 16 lat sprawuje mandat radnego Rady Powiatu Mieleckiego, działając w szczególności na rzecz edukacji, kultury i sportu. Dwie ostatnie kadencje w Zarządzie Powiatu odpowiada  za funkcjonowanie mieleckich szkół ponadpodstawowych. Całe dorosłe życie zawodowe związał z edukacją młodych pokoleń mielczan, jest też czynnym egzaminatorem matematyki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

gallery/gorazd

Mirosława Gorazd - Sekretarz

 

rodowita mielczanka,mężatka, mama dwóch synów, absolwentka wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz studiów podyplomowych na kierunkach Handel Zagraniczny i Pedagogika, bezpartyjna.

 

Zawodowo związana od 20 lat z grupą kapitałową Black Red White SA, na stanowiskach menedżerskich w obszarach handlu i audytu - obecnie jako menedżer działu księgowości. Równolegle zaangażowana społecznie w działania na rzecz wychowania i edukacji dzieci i młodzieży - kiedyś jako instruktor ZHP, obecnie w projekcie Lekcje Ekonomii Instytutu Misesa. Członek zarządu Aeroklubu Mieleckiego oraz OSP przy Aeroklubie Mieleckim. 


"Moim celem jest takie działanie, by Mielec stał się miastem, które do życia wybiorą moje dzieci".

gallery/nowakowski

Zdzisław Nowakowski

 

żonaty, dwoje dzieci, pięcioro wnucząt, absolwent Politechniki Warszawskiej, bezpartyjny.

 

Jest dyrektorem CKPiDN w Mielcu. Autor programów nauczania oraz podręczników szkolnych informatyki, w tym także w wersji dla niedowidzących.  Pomysłodawca Mieleckich Festiwali Nauki i Techniki oraz inicjator powstania Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”. Kieruje społecznie Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA. Doprowadził do wybudowania Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – stanowiącego bazę dydaktyczną do szkolenia zawodowego uczniów oraz pracowników mieleckich przedsiębiorstw. W latach 1998-2010 był przewodniczącym Rady Miejskiej,  a następnie przez 4 lata radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Paweł Pazdan

 

żonaty, dwie córki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego - magister socjologii, bezpartyjny.

 

Od 1991 roku pracował w strukturach samorządu lokalnego (miejskiego i powiatowego). W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, codziennie spotykał się z trudnościami oraz troskami osób i rodzin potrzebujących wsparcia, następnie pełnił obowiązki  Dyrektora Wydziału Zdrowia  i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Mielcu. Był również  Dyrektorem Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Obecnie pełni funkcję Wiceprezydenta Miasta Mielca. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Szóstka – Szkoła Marzeń” i Stowarzyszenia „Wspieramy rodziny”. Były zawodnik SPR BRW "Stal Mielec". Aktor Teatru Rozmaitości przy SCK w Mielcu.

 

gallery/świerczyński

Paweł Świerczyński

 

żonaty, dwie córki. Absolwent II LO w Mielcu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 

Prowadzi działalność gospodarczą Laboratorium Labox. Od najmłodszych lat zainteresowania - lotnictwo i sport . Prezes Aeroklubu  Mieleckiego. Rodzina Świerczyńskich z lotnictwem związana jest od pokoleń. Zawodnik  FKS PZL Stal Mielec, członek kadry narodowej juniorów w pływaniu. Był wychowawcą i kierownikiem obozów i kolonii w placówkach wypoczynkowych dzieci i młodzieży. W 2007 roku ukończył studium menadżerskie dla Diagnostów Laboratoryjnych. Ukończył również kurs instruktora szybowcowego II klasy i rozpoczął szkolenia młodzieży w Aeroklubie Mieleckim. W latach 2010 - 2011 był Członkiem Zarządu Aeroklubu Polskiego w Warszawie.  
 

Komisja Rewizyjna

Zofia Korpal  - Przewodnicząca

 

Marek Przygoda - Sekretarz

 

Janusz Chodorowski

 

Krzysztof Kosiba

 

Henryk Niedbała

 

gallery/pazdan
gallery/rynek_panorama_02