Stowarzyszenie  NASZ MIELEC

gallery/naszmielec

ROZWÓJ

 

Na rozwój miast zawsze należy spojrzeć przez pryzmat zarządzania nim, zapewnienia spójności społecznej, zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych.

 

Zapewnienie stabilności finansów miasta poprzez konsekwentne eliminowanie obecnego zadłużania.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji miejskich.

Rozszerzenie granic miasta pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

Wdrożenie programu „Buduj i mieszkaj w Mielcu”, m.in. poprzez zwolnienie z podatków dla nowo wybudowanych domów i mieszkań oraz skorzystanie z rządowego programu dopłat do czynszów.

Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie budowy osiedlowej infrastruktury.

Wdrożenie programu „Miasto przyjazne mieszkańcom” – e-administracja,  aplikacja na telefon Urzędu Miejskiego i Spółek Miejskich ułatwiająca kontakt i załatwianie spraw (podania, pisma, wnioski, podatki, zapłaty).

Podjęcie starań o powrót do Mielca wyższych uczelni.

Uruchomienie w Mielcu mieleckiej telewizji internetowej, otwartej na życie miasta i wpierającej w utrzymywaniu stałego kontaktu mieszkaniec – administracja.

Ochrona środowiska

Stałe sprawdzanie, raportowanie, informowanie właściwych instytucji i mieszkańców o przekroczeniach norm zawartych w pozwoleniach zintegrowanych dla Kronospanu i innych firm.

Wdrożenie Programu „Wymiana pieców” w tym przekonywanie mieszkańców do korzystania z odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła).

Termomodernizacja budynków mieszkalnych.

Dostosowanie rozkładu jazdy MKS do oczekiwań mieszkańców oraz współpraca z pracodawcami w zakresie dowozów pracowniczych.

 

gallery/2_mielec
gallery/strefa_01
gallery/oczyszczalnia
gallery/black hawk