Stowarzyszenie  NASZ MIELEC

gallery/naszmielec

RODZINA
 

Rodzina daje siłę. Daje siłę do walki z przeciwnościami życiowymi i chorobami, daje także poczucie bezpieczeństwa i radość życia.

 

Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Dopłaty do kosztów bieżącej działalności dla firm tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola.

Zapewnienie wakacyjnej opieki dla uczniów szkół podstawowych oraz całodniowej świetlicy dla najmłodszych.

Organizowanie w okresie ferii i wakacji szkolnych zajęć kulturalnych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych.

Wprowadzenie dodatkowych ulg w opłatach komunalnych i promocje cenowe dla Rodzin 3+.

Zwolnienie z podatków dla nowo wybudowanych domów i mieszkań na okres 10 lat.

Wprowadzenie dopłat (udział budżetu Państwa) do czynszu za pierwsze lata wynajmu nowo wybudowanych mieszkań.

 

Zdrowie

Uruchomienie gabinetów dentystycznych w szkołach podstawowych oraz wprowadzenie  profilaktycznego programu przeglądu i leczenia próchnicy u dzieci.

Zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów poprzez uruchomienie brakujących poradni przyszpitalnych oraz zwiększenie przygotowanej obsady medycznej.

Wspieranie rozwoju szpitala powiatowego poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu rozszerzającego zakres świadczonych badań i leczenia oraz skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na wizytę lekarską.

 

Edukacja

Poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w przedszkolach.

Poszerzenie oferty zajęć wyrównawczych oraz zajęć nakierowanych na rozwijanie zainteresowań uczniów w szkołach podstawowych.

Organizowanie popołudniowych zajęć w świetlicach osiedlowych.

Zacieśnienie współpracy z przedsiębiorcami w celu dopasowania oferty edukacyjnej szkół zawodowych oraz rozwijania tych umiejętności, które są oczekiwane na rynku pracy.

Wprowadzenie stypendiów dla uczniów.

Zapewnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży.

 

Sport i rekreacja

Rozbudowa miejskiej bazy dla sportów wyczynowych.

Wsparcie finansowe sportu zawodowego – stypendia, dotacje, udziały własnościowe.

Promocja Mielca poprzez sport.

Zwiększenie finansowania sportu dzieci i młodzieży.

Budowa osiedlowego centrum sportu, wypoczynku i rekreacji na obiektach Smoczanki i przyległych terenach.

Budowa  przyszkolnej hali sportowej dla osiedla Lotników.

Budowa sztucznego lodowiska.

Zagospodarowanie terenów nad Wisłoką i stawów przy ulicy Partyzantów dla wypoczynku, rekreacji, grillowania.

 

Kultura

Rozbudowa osiedlowej bazy dla rozwoju oferty kulturalnej.

Zwiększenie środków dla organizacji pozarządowych nakierowanych na  organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Stypendia dla talentów kultury.

Promocja Mielca poprzez kulturę.

  

Seniorzy

 

To, gdzie dziś jesteśmy, zawdzięczamy naszym rodzicom. Dzisiaj okazujmy  wdzięczność seniorom i wspierajmy ich, bo po prostu na to zasługują.

 

Bezpłatne szczepienia  przeciw grypie.

Dofinansowanie programów profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania nowotworom.

Udział w poprawie infrastruktury ogólnej w Ogrodach Działkowych.

Wsparcie organizacyjne i finansowe dla programów na rzecz seniorów: „senior z opieką” i „złota rączka”.

Tworzenie osiedlowych kawiarni społecznych, będących miejscem wielopokoleniowych spotkań i dyskusji.

Zwiększenie wsparcia dla Uniwersytetu III wieku i klubów seniora. Ścisła współpraca z    Radą Seniorów.

gallery/7_rynek_05
gallery/stadion
gallery/szpital
gallery/basen