Stowarzyszenie  NASZ MIELEC

gallery/naszmielec

Program na okres kadencji 2018-2023

gallery/basen

PRACA

 

Program „Dobra praca”. Preferencje dla branż o wysoko zaawansowanej technologii.


Wspieranie lokalnego biznesu „Kupuję w Mielcu”.


Warunki rozwoju miejsc pracy dla kobiet.


Aktywizacja zawodowa dla osób niepełnosprawnych.

 

 

RODZINA

 

Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.


Wakacyjna całodniowa opieki w świetlicach szkolnych dla najmłodszych dzieci.


Zwolnienie z podatków na okres 10 lat dla nowo wybudowanych domów i mieszkań.


Dopłaty (udział budżetu Państwa) do czynszu dla nowo wybudowanych mieszkań.


Uruchomienie gabinetów dentystycznych w szkołach podstawowych.


Wspieranie rozwoju szpitala powiatowego poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu.


Zapewnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży.


Wsparcie finansowe sportu – stypendia, dotacje, udziały własnościowe.


Rozbudowa osiedlowej bazy dla rozwoju oferty kulturalnej.


Bezpłatne szczepienia, badania profilaktyczne dla seniorów.

gallery/strefa_03
gallery/2_mielec

ROZWÓJ

 

Rozszerzenie granic miasta pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego.


Podjęcie starań o powrót do Mielca wyższych uczelni.


Ochrona przed oddziaływaniem przemysłu na środowisko. Program wymiany pieców i
odnawialne źródła energii.

 

PRIORYTETOWE INWESTYCJE


Hala sportowo-widowiskowa.


Biblioteka miejska.


Obwodnica północna miasta oraz drugi most na Wisłoce.


Zdrowa woda pitna dla mieszkańców ze źródeł podziemnych.


Uzbrajanie nowych terenów pod rozwój budownictwa, przemysłu i usług.


Budowa parkingów, ścieżek rowerowych, miejsc rekreacji i wypoczynku.


Lodowisko miejskie.


„Mielec miasto rowerów” – zlokalizowanie samoobsługowych wypożyczalni rowerów.


Dworzec PKP – udział miasta w rewitalizacji terenów po modernizowanej linii kolejowej.


Miejski Budżet Obywatelski.

 

gallery/strefa_panorama
gallery/7_rynek_05
gallery/oczyszczalnia
gallery/lodowisko