Stowarzyszenie "Nasz Mielec"

gallery/logo1

Program Naszego Mielca
na okres kadencji 2018-2023

gallery/rodzina

PRACA

 

Program „Dobra praca”. Preferencje dla branż o wysoko zaawansowanej technologii.
Wspieranie lokalnego biznesu „Kupuję w Mielcu”.
Warunki rozwoju miejsc pracy dla kobiet.
Aktywizacja zawodowa dla osób niepełnosprawnych.

RODZINA

 

Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.
Wakacyjna całodniowa opieki w świetlicach szkolnych dla najmłodszych dzieci.
Zwolnienie z podatków na okres 10 lat dla nowo wybudowanych domów i mieszkań.
Dopłaty (udział budżetu Państwa) do czynszu dla nowo wybudowanych mieszkań.
Uruchomienie gabinetów dentystycznych w szkołach podstawowych.
Wspieranie rozwoju szpitala powiatowego poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu.
Zapewnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży.
Wsparcie finansowe sportu – stypendia, dotacje, udziały własnościowe.
Rozbudowa osiedlowej bazy dla rozwoju oferty kulturalnej.
Bezpłatne szczepienia, badania profilaktyczne dla seniorów.

gallery/praca
gallery/rozwoj

ROZWÓJ

 

Rozszerzenie granic miasta pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
Podjęcie starań o powrót do Mielca wyższych uczelni.
Ochrona przed oddziaływaniem przemysłu na środowisko. Program wymiany pieców i
odnawialne źródła energii.

PRIORYTETOWE INWESTYCJE


Hala sportowo-widowiskowa.
Biblioteka miejska.
Obwodnica północna miasta oraz drugi most na Wisłoce.
Zdrowa woda pitna dla mieszkańców ze źródeł podziemnych.
Uzbrajanie nowych terenów pod rozwój budownictwa, przemysłu i usług.
Budowa parkingów, ścieżek rowerowych, miejsc rekreacji i wypoczynku.
Lodowisko miejskie.
„Mielec miasto rowerów” – zlokalizowanie samoobsługowych wypożyczalni rowerów.
Dworzec PKP – udział miasta w rewitalizacji terenów po modernizowanej linii kolejowej.
Miejski Budżet Obywatelski.

 

­Przeczytaj – Zagłosuj – Zachowaj – Rozlicz