Stowarzyszenie  NASZ MIELEC

gallery/naszmielec

PRACA

 

Dobra i ciekawa praca daje dużo satysfakcji, ale także gwarantuje godne życie.

 

Program „Dobra praca”

 

Zapewnienie wsparcia finansowego osobom chcącym podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Preferencje dla lokalizacji w Mielcu firm z branż o wysoko zaawansowanej technologii.

Budowa kolejnego inkubatora dla  rozwoju małych firm oraz start-upów w Parku Technologicznym.

Wsparcie organizacyjne, księgowe, prawne dla powstających działalności produkcyjnych i usługowych.

 

Program „Maluch”

 

Stworzenie systemu dopłat do kosztów bieżącej działalności dla firm tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola.

Wspieranie lokalnego biznesu „Kupuję w Mielcu”

Ochrona i rozwój tradycyjnego handlu na Hali Targowej, na bazarze przy ul. Sportowej oraz ul. Sandomierskiej.

Utworzenie nowych miejsc handlowych i usługowych.

 

Warunki rozwoju miejsc pracy dla kobiet

 

Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Organizowanie opieki  świetlicowej dla dzieci klas I-IV w okresie wakacji i ferii.

Zapewnienie oferty edukacyjnej adresowanej do kobiet pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe

Finansowanie szkoleń ze środków Urzędu Pracy lub dedykowanych programów pomocowych.

Preferencje dla inwestorów tworzących dobre i trwałe miejsca pracy dla kobiet

 

Osoby niepełnosprawne

 

Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

 

gallery/inkubator
gallery/strefa_03
gallery/basen_s
gallery/strefa_02