Stowarzyszenie  NASZ MIELEC

gallery/naszmielec
gallery/lodowisko

Propozycje do budżetu Mielca na 2020r.

gallery/budżet 2020

Realizując nasz program, złożyliśmy własne propozycje do budżetu miasta Mielca na rok 2020. 

Otwarcie

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu

W dniu 25.10.2019 roku oficjalnie została przekazana do użytku mielczan zmodernizowana i rozbudowana biblioteka prowadzona przez Samorządowe Centrum Kultury, jednostkę samorządu Mielca.

Nowa biblioteka to blisko 4000 m kw. Koszt inwestycji to niemal 20,0 mln złotych w tym 6,0 mln złotych dofinansowania pochodzi z Unii Europejskiej tj. RPO WP.

Historia modernizacji biblioteki ma kilka lat. Pierwsza dokumentacja modernizacji była gotowa już w 2014 roku przed nową perspektywa finansową 2014- 2020 później zmieniona przez nowego prezydenta.

Radni Naszego Mielca zawsze wspierali tę modernizację znając fatalne warunki funkcjonowania starej “żółtej biblioteki”. Budowa obiektów pozwala na rozwój kultury w naszym mieście, kultury o wspaniałych tradycjach.

Kultura wzbudza emocje a przez to zbliża ludzi, daje możliwość ich rozwoju. Będziemy jako radni, stowarzyszenie Nasz Mielec dopingowali gospodarzy tego pięknego obiektu do aktywności merytorycznej i otwartości na wszelkie inicjatywy mielczan.

Inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych Miejskich „Nasz Mielec”
w sprawie wspierania finansowego Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w modernizacji i budowie infrastruktury ogólnodostępnej.

gallery/działka1

  Ogrody działkowe obok parków i lasków  mieleckich to płuca miasta. Obecnie funkcjonuje  8 ogrodów działkowych podzielonych na 3100 działek na których pracuje i wypoczywa rekreacyjnie blisko 10.000 mielczan. Ogrody łączą pokolenia, coraz więcej młodych mielczan wraz ze swoimi dziećmi spędza czas na działce obok rodziców i dziadków.

  Projekt „Naszego Mielca” to też pochodna aktywności  Mieleckich Ogrodów Działkowych które  chcą realizować miedzy innymi  program tzw. Otwartych Ogrodów dla wszystkich mieszkańców  poprawiając i budując  infrastrukturę ogólną która pozwoli otworzyć te tereny nie tylko dla posiadających działki.

  W dniu 30.10.2019r Rada Miejska w Mielcu podjęła uchwałę, przy sprzeciwie Klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, dzięki której Rodzinny Ogród Działkowy może otrzymać dotację na rozwój: do 50% kosztów zadania, nie więcej jednak niż 10.000,0 złotych. Pozostałe koszty Ogród pokrywa ze środków własnych. Jest to bardzo dobra i efektywna finansowo uchwała, którą będzie realizował Prezydent Mielca poprzez ustalone procedury.

gallery/fathers
gallery/działkowiec12

Świętowaliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Polska

Ryszard Przymus

 

Polska - to taka kraina,


która się w sercu zaczyna.


Potem jest w myślach blisko,


w pięknej ziemi nad Wisłą.


Jej ścieżkami chodzimy,


budujemy, bronimy.


Polska - Ojczyzna...


Kraina, która się w sercu zaczyna

gallery/sck_panorama
gallery/strefa

Apel Rady Miejskiej Mielca do Ministra Środowiska,

który poprzez rozporzadzenia określa normy emisji do powietrza.

gallery/apel krono 30
gallery/strefa_03

Rewitalizacja parku

Rewitalizacja parku przy ulicy Sękowskiego przez Starostwo Powiatowe z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Nowe miejsce wypoczynku będzie służyło mieszkańcom powiatu ale również dzieciom i młodzieży wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

gallery/park_1
gallery/park_4
gallery/park_2
gallery/park_3
gallery/park_5

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci       

    

Kazimierza Totonia

 

Radnego Rady Miejskiej w latach 2014-2018, przewodniczącego Komisji ochrony środowiska i spraw społecznych, wieloletniego Przewodniczącego Rady Osiedla Żeromskiego, wieloletniego Prezesa Zarządu ROD "Podlesie".

 

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony społecznik, otwarty na ludzkie problemy, człowiek cieszący się powszechnym szacunkiem i uznaniem.

 

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają

Zarząd oraz koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Nasz Mielec.

gallery/totoń_kazimierz

Albertusy 2019 przyznane.

gallery/albertus1

22 listopada w Kanie w trakcie uroczystej Gali wręczone zostały wyróżnienia Abertus.

Są one przyznawane ludziom, którzy kochają sztukę i ją tworzą, organizują życie kulturalne w naszym mieście, poszukują piękna i dobra, edukują młodzież przekazując jej swoje umiejętności i pasje, ale nade wszystko są osobami skromnymi.

 

Założony przez Irenę Nowakowską Fundusz Kulturalno-Charytatywny im. Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta, w latach 2002-2019 przyznał 35 indywidualnych i 3 zespołowe wyróżnienia Albertusowe. Począwszy od 2017 roku młodym artystom przyznawane są także stypendia Albertusowe

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Posłowie Krystyna Skowrońska i Fryderyk Kapinos oraz Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

Honorowe Albertusy otrzymali:

 

Pani Jadwiga Jankowska – nauczycielka, pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, bardzo ceniona za skromność, życzliwość, empatię, ciepły uśmiech i ogromne serce w 29-letnim przewodniczeniu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Mielcu.

 

Pan Janusz Pacholec – kontynuator tradycji mieleckiego teatru amatorskiego sięgających 1944 roku, bezinteresowny nauczyciel kolejnego pokolenia adeptów sztuki teatralnej.

 

Chór Nauczycielski ZNP i SCK "Akord" – który nieprzerwanie od półwiecza zachwyca wysokim poziomem artystycznym oraz bogactwem repertuaru, na trwałe wpisując się w pejzaż kultury muzycznej naszej Ojczyzny.

 

Dużą satysfakcją dla Kapituły, była możliwość przyznania trzech Stypendiów Albertusowych. Otrzymały je utalentowane, pracowite i skromne artystki reprezentujące trzy różne dziedziny sztuki: muzykę, taniec oraz poezję.

Są to:

 

Patrycja Kolis – uwrażliwiona na piękno muzyki klasycznej instrumentalistka, której pasją jest gra na waltorni.

 

Kinga Kucharska – która tworząc z pasją własne kombinacje wytrenowanych figur i kroków, zaprasza nas do wspólnej wędrówki w świat tańca.

 

Anita Róg – uwrażliwiona na piękno otaczającego świata poetka, która w słowach zamyka nieprzemijające obrazy, a talentem swym błyszczy niczym cenny kamień.

 

Budżet Mielca 2020

Obietnice złożone w ostatnich wyborach, Prawo i Sprawiedliwość w części pokrywa finansami, które były zarezerwowane w budżetach samorządów.

 

Decyzją Rządu i Sejmu w 2020 roku płaca minimalna wzrośnie o 15% do wysokości 2600 zł, nauczyciele dostaną podwyżki i obniżony zostanie podatek od wynagrodzeń - PIT.

 

Wszystkie wymienione powyżej decyzje korzystne dla ludzi, niestety z powodu braku rekompensaty rządowej niosą negatywne skutki dla Budżetu Mielca w 2020 roku.     

 

Konieczność zrealizowania ustawowych zadań przyniesie wzrost wydatków o 12,7 mln zł, z których budżet Państwa  zrekompensuje jedynie 2,2 mln zł.                            

 

gallery/tb1
gallery/zł

Jeżeli Rząd nie zrekompensuje (tak się stało) narzuconych przez siebie decyzji, które skutkują finansowo a zadanie to jest obowiązkowe,  to zmusza miasto  do dwóch możliwych działań:  podniesienia własnych dochodów  (podatków)  lub/i zrezygnowania z  części usług dla mieszkańców. Nie ma innych możliwości.

 

 Opisany przykład naszego miasta dotyczy wszystkich samorządów w Polsce, które zmuszane są do podejmowania niepopularnych decyzji, pochodnych wcześniejszych decyzji rządu.

Z każdej  złotówki podatku od wynagrodzeń - PIT którą każdy z nas płaci, ok. 38 groszy wpływa do gmin, ok. 10 gr do powiatów, ok. 2 grosze do województwa  i pozostałe 50 groszy do budżetu Państwa.

 

Łączne skutki obniżki podatku PIT na 2020r. spowodują  ubytek dochodów na poziomie 13,7 mld zł z czego w samorządach 6,8 mld zł. Dla Mielca to zmniejszenie dochodów o 4,6 mln zł

Składamy serdeczne gratulacje na ręce prezesa Janusza Chojeckiego z okazji 55 lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

 

Na uroczystej gali zorganizowanej z tej okazji  członkowie Naszego Mielca otrzymali odznaczenia państwowe, które wręczyła im wicewojewoda podkarpacki pani Lucyna Podhalicz.

 

Jadwiga Klaus została uhonorowana przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, a Józef Witek medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej.

 

Wspaniali ludzie , duma naszego miasta...

Odznaczenia państwowe dla naszych kolegów

Sytuacja finansowa samorządów

Pogarszająca się sytuacja finansowa dotyczy nie tylko miasta Mielca ale większości samorządów w Polsce.

 

Świdnica to jedno z miast podobnych do Mielca pod względem ilości mieszkańców i poziomu budżetu.

 

Poniżej list  Prezydent Świdnicy do Premiera Rządu Rzeczpospolitej

gallery/listprezydentmiastaświdnicydoprezesaradyministrówrp-1
gallery/listprezydentmiastaświdnicydoprezesaradyministrówrp-2

  Nasza koleżanka Grażyna Chamielec wspólnie z innymi prowadzi świetlice dla dzieci, rozwija talenty najmłodszych,pracuje z rodzinami które są w kryzysie.   Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi 100 lecie, mieleckie 25 -lecie.   Gratulujemy i wspieramy.

25 lat TPD w Mielcu

Budżet Mielca 2020 roku

  Podstawowym celem Stowarzyszenia Nasz Mielec był zawsze rozwój miasta i dbałość o finanse Mielca. Na koniec 2014 roku, kiedy to prezydentem był pan Janusz Chodorowski a Nasz Mielec miał decydujący wpływ na kierunki wydawania środków publicznych została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 30.0 mln zł, z przeznaczeniem na inwestycje; hala sportowa, biblioteka, ujęcie wody pitnej, z udziałem dofinansowania z Unii Europejskiej z perspektywy 2014-2020.

 

  W październiku 2014 odbyły się wybory samorządowe. Zmieniły się najważniejsze władze czyli Prezydent a wśród radnych na 23 mandaty 13 zdobyło Prawo i Sprawiedliwość czyli bezwzględną większość do  podejmowania samodzielnie, najważniejszych  decyzji dla miasta.

 

 Niestety decyzje  podejmowane w latach 2014-2018, spowodowały, że w budżecie na 2018 rok różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła już tylko 3 mln zł, więc nie było  z już czego odkładać na inwestycje. Pozostały  jedynie kredyty. Mimo apeli i tłumaczeń   ( dostępne nagrania i protokoły z sesji, publikacje w mediach) o negatywnych skutkach poprawek PiS dla finansów Mielca  uchwalono na 2018 kolejny budżet  z deficytem.  Dzisiaj nie chce się  pamiętać tamtych decyzji, które dziś skutkują nowymi rodzajami wydatków bieżących czy podpisanymi  umowami na realizacje inwestycji.

 

gallery/hala-1
gallery/hala-2

  Żeby ustabilizować finanse miasta trzeba przez najbliższe lata zwiększać dochody i obniżać koszty. Prognoza na  2022 rok pokazuje że Mielec będzie miał 160,0 mln zł kredytu i będzie płacił rocznie 5,7 mln odsetek bankom.

 

 Decyzja rządu o podniesieniu wynagrodzeń nauczycieli i minimalnej płacy pracownikom obsługi (skutki – ok 8,5 mln zł) ale niestety bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych, wymusiła szukanie innych dochodów czyli podniesienie podatków od nieruchomości.

 

 Teraz przed radnymi uchwalenie budżetu na 2020 rok. Brakująca kwota do zbilansowania wydatków  na inwestycje to aż  64,0 mln zł. Samorząd musi  szukać dofinansowania zewnętrznego, oszczędności, pamiętając jednocześnie o odpowiednio wysokim poziomie świadczonych usług dla naszych mieszkańców. Uporządkowanie finansów będzie bardzo trudnym i długotrwałym zadaniem ale jest szansą na powrót na ścieżkę rozwoju Mielca.

Budżet Mielca na 2020 rok uchwalony

gallery/lodowisko

Na sesji 23 grudnia 2019r. 12 radnych zagłosowało za przyjęciem budżetu dla Mielca na 2020 rok. Najważniejszy przywilej i obowiązek każdego radnego to uchwalenie Budżetu  miasta, bo to pozwala Prezydentowi i jednostkom urzędu miasta na jego realizację tzn. przekazanie środków dla szkół, przedszkoli,  SCK, organizacji pozarządowych, klubów sportowych aby mogły realizować swoje zadania.

 

Budżet ten pozwala na rozwój, ale jest trudny, wymaga oszczędnego gospodarowania, bo dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących  jedynie o 1 mln zł a rok zakończy się deficytem ok. 60 mln zł. Ustawowy wymóg wyższych dochodów bieżących nad wydatkami zmusza do ostrożnego i odpowiedzialnego zachowania.

 

Niestety radni, którzy głosowali przeciwko budżetowi znowu uderzali w nuty populizmu zapominając o odpowiedzialności. Po zakończeniu roku budżetowego 2019 spodziewana jest nadwyżka finansowa, którą można będzie przeznaczyć na uzupełnienie brakujących finansów 2020 roku czyli np. stypendiów czy dotacji dla sportu oraz na zmniejszenie deficytu.

Ogółem zaplanowane wydatki na  2020 rok to  440,8 mln zł, z czego bieżące koszty to 325,0 mln zł  w tym: Szkoły i przedszkola kosztują 106,0 mln zł, Rodzina – 89,0 mln zł ( 500+, żłobki, świadczenia), Gospodarka komunalna – 39,0 mln zł.

Koszty Inwestycji w 2020 roku to  115,0 mln zł. Najważniejsze zadania  to: hala sportowa - 48,1mln zł,  retencja wód opadowych – 20,5 mln zł, modernizacja dróg – 15,7 mln zł, przedszkole nr 20 – 6,7 mln zł, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza – 3,3 mln zł,  zwycięskie inwestycje budżetu obywatelskiego – 1,5 mln zł, dokumentacje – lodowisko, zadaszenie boiska piłkarskiego, układ drogowy od nowego wiaduktu, „stawy cyranowskie”.

Uchwalenie budżetu otwiera drogę do realizacji celów w 2020 roku.

gallery/głosowanie

Palić od góry można w każdym urządzeniu grzewczym, które ma wlot powietrza pod ruszt a wylot spalin u góry paleniska. Kwalifikuje się około 90% domowych kotłów oraz kominki.

Cała tajemnica  w rozpalaniu od góry polega na przeniesieniu warstwy żaru z dołu na górę paleniska. Budowa kotła nie zmienia się, powietrze nadal płynie spod rusztu ku górze. Jednak teraz żar pomału schodzi ku dołowi a dym wydostający się z warstwy zimnego jeszcze opału musi przejść przez żar, gdzie ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina lecą (niemal) przezroczyste spaliny a ze spalenia dymu powstaje więcej ciepła.

Badania wykazują, że spadek emisji pyłów jest ponad 50% względem standardowego kopcenia.

Palenie od góry z przyczyn technicznych jest procesem cyklicznym, tj. wrzuca się na początku określoną ilość opału, rozpala i czeka do jej wypalenia, aby rozpalić od nowa. Choć palaczowi przywykłemu do szuflowania co godzinę może się to wydać karkołomne, palenie bez dokładania jest możliwe i całkiem proste – to głównie zmiana nawyku.

gallery/palenie

Palenie od góry - zachęcamy 

Suma małych działań każdego z nas może dać globalnie duże efekty.

gallery/wośp

"Jak co roku wielkie granie ..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A my byliśmy częścią tej Orkiestry.

gallery/logo
gallery/jk
gallery/mj

Plebiscyt NOWIN

Noworoczny czas to najlepsza okazja, aby docenić osoby, które w mijającym roku angażowały się w życie lokalnych społeczności, wyróżniły się dokonaniami w różnych dziedzinach, pomagały innym, wykazały się kreatywnością i talentem. Wśród nominowanych w plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 znalazły się dwie nasze koleżanki, których sylwetki prezentujemy poniżej zachęcając do udziału w głosowaniu, ponieważ tytuły zostaną przyznane głosami mieszkańców naszego regionu. Głosowac można przez SMS lub bezpośrednio na stronie Nowin do 11 lutego 2020r. do godziny 21. 

 

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019

w kategorii

KULTURA

28 finał WOŚP w Mielcu

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019

w kategorii

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA